Projekt Mesjasz Franciszkańskie Spotkanie Młodych Kalwaria Pacławska

W miniony weekend, 30 sierpnia – 1 września odbyło się wyjątkowe wydarzenie w Kalwarii Pacławskiej – Projekt Mesjasz Franciszkański – Spotkanie Młodych. Było to jedynym tego rodzaju spotkanie na terenie Polski, a jego celem było danie okazji młodym ludziom do poszukiwania drogi i mocy, która pomoże im cieszyć się życiem i jego zbawczą wartością.

Spotkanie rozpoczęło się bardzo uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Andrzej Gajek, który nakierował swoje słowa do poszukiwania zgody i modlitwy. Jest to szczególny projekt, w którym skromność i prostota Franciszka z Asyżu była motorem napędowym całego spotkania.

Uczestnicy mogli poświęcić kilka chwil na pracę warsztatową, wspólną modlitwę i czas na refleksje. Dla tych, którzy pragnęli lepiej poznać historię miejsca, przygotowano interesującą prelekcję dotyczącą Kalwarii Pacławskiej i świata franciszkanizmu.

Mimo trudnych warunków wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy Kalwarii Pacławskiej wykazali się dużym entuzjazmem wobec organizatorów i tematyki spotkania. Zakończyło się ono bardzo piękną Eucharystią, gdzie proszono o dar nowej energii i sił do lepszych czynów przeznaczonych bezbronnym naszej ziemi.

Dnia 13 maja 2020 r. na Kalwarii Pacławskiej odbyło się niezwykłe wydarzenie – Projekt Mesjasz Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Ma-on na celu wsparcie Młodzieży w przeżywaniu adwentu i przygotowanie ich do Bożego Narodzenia.

Mesjasz Franciszkańskie Spotkanie Młodych oferowało rozważania Słowa Bożego, konferencje, gry symulacyjne i ćwiczenia z medytacji. Uczestnicy zostali także zaproszeni do solo i grupowych modlitw oraz okazji do podyskutowania na temat pokoju i miłości. Przygotowano także wystawę różnorodnych dzieł sztuki poświęconych tematowi Pokoju.

Atmosfera maiącego projektu byla pełna radości i poszanowania dla każdego ćwiczającego pokój. Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzić, że wydarzenie bylo bardzo pozytywnym doświadczeniem duchowym, które pomogło im odczuć i wyobrazić sobie przesłanie Świąt Bożego Narodzenia: mir bomium – pokój ludziom na ziemi!

Zrzeszenie Kalwarii Pacławskiej wybrało Kalwarię Pacławską jako miejsce, w którym młodzi ludzie z przyjezdnych społeczności spotkają się i poznają oraz dzielą się doświadczeniami i wartościami Pana Jezusa. Zespanzrowany projekt „Mesjasz Franciszkańskie Spotkanie Młodych” został zainicjowany w celu umożliwienia młodym ludziom z różnych środowisk doświadczenia duchowego wsparcia i wspólnego modlitewnego czasu. Projekt ma na celu zaoferowanie ludziom modlitwy, spotkań dyskusyjnych i sesji warsztatowych, by pomagać im dokonać trwałych zmian w ich życiu.

Projekt Mesjasza Franciszkańskie Spotkanie Młodych w Kalwarii Pacławskiej odbywa się co roku i oferuje wielopokoleniowe doświadczenia dla grup młodych ludzi, którzy mogą przyjechać i podzielić się ze sobą ich rożnorodnymi doświadczeniami chrześcijańskimi. Zorganizowane warsztaty i spotkania pomagają młodym ludziom usilnie poszukiwać Pana Jezusa i pracować nad swoimi umiejętnościami, takimi jak tworzenie pięknych folksowych pieśni religijnych. Warsztaty są także przeznaczone do poznawania tropikalnych owoców – oferują praktyczną lekcję o tym, jak można je hodować w domu.

Kolejną okazją do podważenia uczestnictwa młodych ludzi z przyjezdnych społeczności jest Projekt Mesjasza Franciszkańskiego dotyczący Spotkania Młodych Kalwari Pacławskich. Aktywność towarzyska młodych ludzi może być potęgowana poprzez pogadanki dotyczące trudno dostepnych tematów poruszanych na tym spotkaniu teologicznym – na przykład o tolerancji, ubóstwie czy sprawiedliwości społecznej. Oczywiście ponieważ projekt ma umożliwić ludziom modlitwy, kapliczka modlitewna jest równie ważna, szacunek dla innych zostanie zainspirowany po épopee jednoczeniu się podczas modlitwy.