Odwiedź nasz klasztor

Klasztor Męki Pańskiej jest jednym z najbardziej kultowych na świecie. Został zbudowany na wzgórzu i z daleka wygląda jak kościół. Matka Boża jest natomiast uważana za patronkę wielu chrześcijan i wyznawców. Klasztor został ufundowany przez św. Helenę, matkę św. Mikołaja i osobę świecką, która zmarła w Betlejem jako męczennik.

Prezentacja ta poświęcona jest Klasztorowi Męki Pańskiej i Matki Bożej, który znajduje się na górze zwanej Golgotą. Ponieważ ten klasztor znajduje się blisko serca naszego kraju, ta prezentacja będzie poświęcona klasztorowi i jego historii.

Ta prezentacja obejmie jeden konkretny aspekt, o którym warto wspomnieć. W tej części skupimy się na historii, architekturze i malarstwie związanym z tym klasztorem i jego ikonami.

Klasztor jest miejscem odnowy duchowej i moralnej. To także miejsce, w którym można kontemplować mękę Chrystusa.

Sanktuarium to kościół lub kaplica poświęcona kultowi i adoracji Boga. Matka Boża symbolizuje Wcielenie, narodziny Boga w ludzkim ciele. Reprezentuje wszystko, co święte i czyste, i oznacza czystość, prawdomówność, szczerość, pokorę i modlitwę.

Musimy zdać sobie sprawę, że życie w klasztorze to coś więcej niż tylko modlitwa; prawdziwa duchowa praktyka obejmuje służenie innym, zachęcanie ich do większej produktywności, podejmowanie wysiłku w ich pracy itp. Krótko mówiąc: „służba”. Sanktuarium jest także przykładem dla innych ludzi, jak żyć własnym życiem zgodnie z przykładem Jezusa: „Bądźcie więc doskonali jak Ojciec wasz

Klasztory i katedry Bliskiego Wschodu są uważane przez pielgrzymów za znak Bożej miłości i opieki. Przekazują silną energię duchową pochodzącą z wiary, modlitwy i miłości, która przejawia się w wykonywanych przez nich czynnościach. Klasztory tego regionu zostały przekazane nowym pokoleniom i są nadal aktywnie wykorzystywane przez wielu.

Klasztor św. Katarzyny (znany również jako „klasztor św. Katarzyny”) został ufundowany przez św. Cyryla i Metodego w 863 r. w pobliżu góry Athos w Grecji, gdzie potomkowie nadal mieszkają tam do dziś pod ślubami religijnymi w społecznościach składających się z pojedynczych mnichów lub mniszek.

Jest to jeden z najbardziej znanych klasztorów prawosławnego chrześcijaństwa, a dziś jest popularną atrakcją turystyczną ze swoim surowym.

Klasztor to święte miejsce, które ma szczególne znaczenie dla naszego Zbawiciela: w klasztorze Męki Pańskiej narodziła się Maryja.

Matka Boża jest także Świętą Matką Bożą, która kochała i chroniła Jezusa. Urodziła Go w swoim łonie i strzegła Go bezpiecznie na lodowej stronie góry. Przez wielu świętych uważana jest za matkę przełożoną, a przez chrześcijan nazywana jest także Bogurodzicą.

Klasztor jest miejscem, w którym gromadzi się lud Boży, aby żyć życiem Ewangelii. Klasztor jest także ikoną modlitwy, troski i miłości do ludzi.

Matka Boża była naszym pierwszym przykładem dla Matki Teresy, która poświęciła swoje życie pomaganiu innym. Ikona, którą modlimy się w jej sanktuarium, jest również jedną z naszych ikon – Matki Bożej z Lourdes we Francji, gdzie od 1858 r. pojawia się posąg. Obecnie turyści przyjeżdżają go zobaczyć i wydają tam pieniądze.