FSM - co to jest?

Mona przyj, e to dni radoci, refleksji i modlitwy przeywane z franciszkaskim entuzjazmem, ale co to znaczy?

FSM czyli Franciszkaskie Spotkanie Modych!

Pierwsze Franciszkaskie Spotkanie Modych odbyo si latem 1988 roku, tym samym jest to najstarsze oglnokrajowe spotkanie modziey w Polsce.

Inicjatorem, pomysodawc i pierwszym organizatorem FSM by franciszkanin, o. Ryszard Wrbel. Spotkanie zorganizowa w Kalwarii Pacawskiej. Ta maleka podkarpacka wioska ley tu u podna Bieszczad a widok z niej rozciga si na przygraniczne polsko-ukraiskie pola i ki. Sama Kalwaria pooona jest na poronitym lasami wzgrzu o wysokoci 465 m. n. p. m. z dala od miejskiego zgieku i popiechu cywilizacji. W Kalwarii Pacawskiej znajduje si Sanktuarium pasyjno-maryjne z cudownym obrazem Matki Boej. To wanie w tym miejscu od lat gromadzi si modzie rozkochana w w. Franciszku, zwizana z duszpasterstwami prowadzonymi przez franciszkanw a take wszyscy ci, ktrzy szczerze poszukuj w swoim yciu waciwej im Drogi. FSM to czsto pierwszy gbszy kontakt z Bogiem, Kocioem i Dobr Nowin dla ludzi poszukujcych Prawdy, nieco zagubionych w realiach wiary czy te wasnego ycia. To jakby ?pierwszy krok? uczyniony w kierunku Jezusa ? jak mwimy ? pierwszy ?dotyk? Boej aski. wiadcz o tym chociaby wiadectwa, jakie corocznie do nas trafiaj ? klimat i pikno FSMu sprzyjaj, bowiem przeyciu takiego Spotkania z ywym Bogiem. Oczywicie ? na FSM przyjedaj rwnie osoby, na co dzie zaangaowane w ycie Kocioa ? rwnie oni znajduj tutaj co dla siebie, dowiadczajc czasu pogbienia wiary.

Poczwszy od 19. FSM szefem spotkania jest o. Piotr Reizner, ktry obecnie jest rwnie gwardianem kalwaryjskiego klasztoru i kustoszem Sanktuarium. W cigu ponad wierwiecza wielu braci franciszkanw woyo ogrom pracy i serca w przygotowanie techniczne FSMu, swoj posug sakramentaln w czasie niego i opiek duszpastersk wrd przyjedajcej na Kalwari modziey.

Kady FSM ma swj temat, ktry jest odwoaniem do aktualnie przeywanego tematu na rok duszpasterski w polskim Kociele. Przez 23 lata Temat Spotkania rozpoczyna si od sw ?Z Franciszkiem i Klar??. Od roku 2011 FSM realizuje tzw. ?Projekt Mesjasz? proponujc modym ludziom tworzenie swoim yciowych maych i duych planw prze wszystkim opierajc si na Jezusie Chrystusie.

Duch franciszkaski jest mocno wpisany w charyzmat FSM. Dzieje si tak gwnie dziki franciszkanom, ktrych krakowska prowincja im. w. Antoniego z Padwy i b. Jakuba Strzemi jest bezporednim organizatorem Spotkania a ono samo jest niewtpliwie najwaniejszym punktem corocznego Lata Franciszkaskiego.

Od lat FSM tworz te same punkty programu, jakim jest codzienna Eucharystia ze starannie przygotowan opraw liturgiczn. Kadego dnia przewidziane s tematyczne naboestwa i czas na wspln modlitw. FSM to tradycyjnie spotkania z zaproszonymi gomi, ktrzy wygaszaj konferencje i dziel si swoim dowiadczeniem przeywania wiary. O tym wszystkim dyskutuj take sami uczestnicy w przewidzianym czasie na prac w maych grupkach. Wieczorami na scenie odbywaj si koncerty muzykw i zespow chrzecijaskim a czasem dzie koczy seans w kinie pod chmurk.

FSM ma charakter biwakowy w tym sensie, e mieszkaniem wikszoci uczestnikw jest pole namiotowe. Kady moe skorzysta z ognia a take zawsze dostpnego wrztku. W Kalwarii znajduj si take Dom Pielgrzyma, w ktrym pi gocie FSMu i jego kadra. Tam te znajduje si stowka, w ktrej zje mona zawsze ciepy posiek.

Nad bezpieczestwem Franciszkaskiego Spotkania Modych czuwaj suby medyczne, policja i strae porzdkowe.

Sam FSM tworz ludzie. O jego charakterze i wartoci decyduj sami uczestnicy, ktrych co roku mona spotka kilkanacie bd kilkadziesit set. To ich wiadectwa ycia z Bogiem bd Jego poszukiwa s najcenniejsze. Wielu uczestnikw zaangaowanych jest w poszczeglne punkty programu. Na czas Spotkania zawizuje si schola i orkiestra, ktre zwykle tworz uczestnicy FSM o upodobaniach i umiejtnociach muzycznych, jakimi oddaj cze Panu Bogu i su innym podczas modlitw oraz naboestw. Po Kalwarii w czasie FSMu chodzi take grupa animatorw, ktrych zadaniem jest prowadzenie spotka w maych grupkach formacyjnych. Animatorzy to take ciche anioy, ktre s gotowe suy w czasie FSMu kademu, kto tego potrzebuje. Na rzecz Spotkania Modych pracuje take inna grupa wolontariuszy, ktrych zwykle nie w ogle nie wida ? jest to Biuro FSM. S to wszyscy ci, ktrzy zaopatruj FSM od strony technicznej, dbaj o funkcjonowanie strony internetowej, s fotografami, informatykami dbajcymi o bazy danych uczestnikw, przygotowuj plakietki uczestnikom i robi wszystko to, co jest niezbdne do organizacji. Ci ludzie to zwykle tacy, ktrzy kiedy byli uczestnikami FSMu a teraz s gotowi powica swj odpoczynek, by inni mogli dowiadczy tego, co byo ich udziaem wczeniej. Taka praca to te swoiste przeywanie Spotkania i jego owocw.

Mona prbowa FSM opisa w wielu sowach, ale tylko jego przeycie jest w stanie odda jego ducha, ktry bez wtpienia jest Duchem Paskim.

Nasza sonda

Najlepszy koncert 28.FSM

facebook

Popup Module

This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.

You can configure its height and width from the Gantry Administrator.

More Information